AKTUÁLNE TLAČIVO A POSTUP NA POUKÁZANIE 2% DANÍ

Poukážte 2% zo svojich už zaplatených daní.

Vážení členovia a priaznivci, rodičia a všetci ochotný s chuťou pomôcť poukážte 2% zo svojich už zaplatených daní na  realizáciu športových aktivít detí a mládeže TJ SOKOL Prievidza – JUDO.

V priebehu týchto dní sa môžete opäť rozhodnúť o použití 2% Vami zaplatenej dane na osobitné účely podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Obraciame sa na Vás s prosbou o poukázanie 2% už zaplatenej dane pre  TJ SOKOL Prievidza – JUDO.

Ak sa rozhodnete podporiť náš klub uvedenými 2% je potrebné vykonať:

     Fyzické osoby, ktoré požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov, následne požiadajú svojho zamestnávateľa o vystavenie tlačiva "POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE".

     Na základe potvrdenia je potrebné vyplniť tlačivo "VYHLÁSENIE" o poukázaní sumy pre TJ SOKOL Prievidza. Obe tieto tlačivá, teda "Vyhlásenie" a "Potvrdenie" doručte do 22.apríla 2013 na tréning nášho klubu do Sokolovne, alebo pošlite na Ľudovít Škultéty, Benedikta 23/5, 971 01 Prievidza, t. č. 0915 865 428 alebo do 30.apríla 2013 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

    Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie, v tlačive daňového priznania vyplnia kolónku "Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane" a odovzdajú daňové priznanie na daňový úrad podľa svojho bydliska do 31.marca 2013 – popr. Vaša účtovníčka vie ako poukázať tieto 2%.

    Dúfame, že administratívne úkony Vás neodradia a podporíte tak TJ SOKOL Prievidza – JUDO, za čo Vám vopred ďakujeme.

Presné údaje prijímateľa:

Obchodné meno alebo názov
Telocvičná jednota SOKOL Prievidza

Sídlo
Rastislavova 415/2, 971 01 Prievidza

Právna forma
OBČIANSKE ZDRUŽENIE

Identifikačné číslo prijímateľa (IČO)
42148146

 

 

Informácie na t. č.:   0915 865 428

                                  Ľudovít Škultéty

post-193-1166641598.gif
Logo.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one